Nauka w PSM I st. w Białymstoku odbywa się w dwóch cyklach: 

- sześcioletnim cyklu kształcenia (dla dzieci młodszych);

- czteroletnim cyklu kształcenia (dla dzieci starszych i młodzieży).

Do odpowiedniego cyklu kształcenia przydziela ucznia komisja rekrutacyjna biorąca pod uwagę wiek kandydata oraz możliwości organizacyjne szkoły.

Każdy uczeń musi uczęszczać na lekcje instrumentu oraz na zajęcia teoretyczne.


Zajęcia teoretyczne odbywają się w grupach do 16 osób. 

Zajęcia teoretyczne odbywają się od poniedziałku do piątku od godziny 15.00 do godzin wieczornych. Zajęcia teoretyczne (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne) realizowane są zgodnie z ustalonym przez szkołę planem lekcji.

Zajęcia z instrumentu odbywają się indywidualnie czyli jedno dziecko z nauczycielem.

Zajęcia z instrumentu odbywają się natomiast w terminach i godzinach ustalonych przez rodzica z nauczycielem gry na wybranym instrumencie. Zajęcia indywidualne realizowane są od poniedziałku do soboty zarówno w godzinach popołudniowych, jak również w godzinach rannych. Godziny zajęć ustala się indywidualnie z nauczycielem, są one  uzależnione od rozkładu zajęć dziecka w szkole podstawowej oraz możliwości organizacyjnych nauczyciela i rodziców.

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Zespołu Szkół Muzycznych  przy ulicy Podleśnej 2 w Białymstoku.

 bip logo pomn2 grad

 

deklaracja2

 

Zespół Szkół Muzycznych
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku