W dniu 7 listopada 2017r. w Zespole Szkół Muzycznych  im. I. Paderewskiego w Białymstoku odbył się V Białostocki Festiwal Twórczości Muzycznej 
dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia północno-wschodniej Polski. Festiwal poprowadziła pani Deyta Tarmosiuk - nauczyciel ZSM w Białymstoku.                                                 

W Jury zasiedli:

1. Przewodniczący Jury – dr hab. Józef Kotowicz

2. Członek – mgr Renata Paciukiewicz

3. Członek – mgr Elżbieta Bruns

4. Sekretarz Jury – mgr Anna Górska

 Jury przyznało następujące nagrody:

 Grand Prix – Julian Paweł Charuba z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia 
w Białymstoku za stylowość, estetykę wykonania i wrażliwość artystyczną w utworze „Blues pod słońcem” na akordeon

 Wyróżnienia:

 – Dawid Sajewski z Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia 
w Białymstoku za bogactwo faktury i harmonii oraz konsekwentne realizowanie zamysłu kompozytorskiego w utworze „Preludium C-dur” na fortepian

– Krzysztof Janowicz z Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia 
w Białymstoku za bogactwo harmonii oraz ciekawą strukturę fakturalną w utworze „Ballada jesienna” na fortepian

Nagrodę dla najmłodszego uczestnika:

– Maja Markowska z Filii Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Białymstoku  oraz za estetykę wykonania i wrażliwość muzyczną w utworze 
„Nokturn fis-moll”

 Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

 bip logo pomn2 grad

 

deklaracja2

 

Zespół Szkół Muzycznych
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku