Zespół Szkół Muzycznych
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku