Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych Schola Cantorum Bialostociensis

Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych Schola Cantorum Bialostociensis

Chór powstał w 1987 roku. Skład zespołu tworzą uczennice Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia (dawniej – Liceum Muzycznego) i Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Białymstoku. Jego założycielem i wieloletnim dyrygentem była prof. Violetta Bielecka, natomiast w latach 2006-2011 Inga Poškutė, absolwentka Litewskiej Akademii Muzycznej. W latach 1987-2002 roku zespół posiadał także swego menedżera – Ninę Nikołaju. Od marca 2012 roku dyrygentem chóru została prof. dr hab. Anna Olszewska.

Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych Schola Cantorum Bialostociensis

Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych Schola Cantorum Bialostociensis

Pierwszy skład chóru

Schola Cantorum Bialostociensis od początku swego istnienia była zespołem niezwykle aktywnym. Chór dał ponad 400 koncertów, uczestnicząc w życiu kulturalnym miasta, województwa, kraju oraz reprezentując Polskę poza jej granicami. Zdobył liczne nagrody i wyróżnienia świadczące o jego niezmiennie wysokim poziomie artystycznym. Schola Cantorum Bialostociensis jest zdobywcą głównej nagrody im. H. Karlińskiego w kategorii chórów młodzieżowych Ogólnopolskiego Turnieju Chórów „Legnica Cantat” (1989, 1997) oraz nagrody specjalnej przewodniczącego jury - Józefa Świdra - podczas tegoż festiwalu w roku 1992. Ponadto zespół dwukrotnie został laureatem III miejsca w kategorii chórów młodzieżowych na Międzynarodowym Konkursie Europejskiej Unii Radiowej „Let the peoples sing” w Toronto (Kanada, 1993 i 1997), zdobywcą IV miejsca na Międzynarodowym Konkursie Pieśni Chóralnej w Arnhem (Holandia, 1991)

 

 

 

 

Schola Cantorum Bialostociensis z dyr. Filharmonii Białostockiej Mirosławem Jackem Błaszczykiem (1991)

LINDENHOLZHAUSEN HARMONIE FESTIVAL '93

Schola Cantorum Bialostociensis na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Limburgu (Niemcy, 1993)

oraz III miejsca w kategorii muzyki ludowej podczas Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Limburgu (Niemcy, 1993).

 

Zespół zajął także I miejsce, zdobył Złoty Medal i nagrodę Prezesa Polskiego Radia na Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej „Współczesna Muzyka Chóralna” w Międzyzdrojach (1996), Grand Prix na I Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Maryjnej w Częstochowie (2007) oraz nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za upowszechnianie kultury (1998) oraz złoty medal na III Ogólnopolskim Konkursie „Ars Liturgica” w Gnieźnie w 2008 roku.

Schola Cantorum Bialostociensis z Wojciecem Kilarem

Chór prowadzi bogate życie artystyczne. Wielokrotnie uczestniczył w koncertach Filharmonii Białostockiej, a następnie Opery i Filharmonii Podlaskiej. Brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie (1991, 1995), w VIII Laboratorium Muzyki Współczesnej w Białymstoku oraz w Międzynarodowych Spotkaniach Chóralnych w Bydgoszczy (1995, 1998). W listopadzie 1997 roku zespół, wspólnie z orkiestrą Małej Filharmonii pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego, koncertował w Studio S-1 im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, gdzie wziął udział w prawykonaniu kompozycji Krzesimira Dębskiego – muzyki do wierszy Wisławy Szymborskiej. W lutym 1998 roku Schola Cantorum Bialostociensis została zaproszona do udziału w koncercie w ramach cyklu „Interpretacje muzyki chóralnej”, zorganizowanym przez Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie. Koncertowała także w Niemczech, Holandii, Włoszech, a jednym z najbardziej wzruszających momentów w życiu zespołu było spotkanie połączone z koncertem dla Ojca Świętego Jana Pawła II podczas prywatnej audiencji w Watykanie.

 


Schola Cantorum Bialostociensis w WatykanieSchola Cantorum Bialostociensis w Watykanie

 

Schola Cantorum Bialostociensis w WatykanieSchola Cantorum Bialostociensis w Watykanie

 

 

Schola Cantorum Bialostociencis ma na swoim koncie również wydawnictwa płytowe. Na pierwszej płycie zespołu znalazła się „Enigma” An­drzeja Koszewskiego, wykonana podczas Ogólno­polskiego Turnieju Chórów Legnica Cantat. W 1992 roku, z okazji 5-lecia istnienia zespołu, ukazała się płyta z muzyką chóralną L. Betteridge’go, G. Ga­stoldiego, E. Bruninga, B. Zerafa, G. Verdiego, J. Świdra, R. Padlewskiego, M. Durufle’a, J. Łuciuka, A. Koszewskiego, J. P. Vac­caro. W 1996 roku, pod­czas 3. Międzynarodowych Spotkań Chóralnych w Bydgoszczy, zespół nagrał utwory chóralne Wł. Sołtysika, C. Cui, J. Świdra, J. Łuciuka, M. Sawy i A. Koszewskiego, zaś w 1998 roku ukazał się krą­żek zawierający „Stabat Mater” Pawła Łukaszew­skiego. W 2001 roku Schola Cantorum Bialostociensis nagrała „Gaude Mater 3” i „Missa Angelica” Józefa Świdra. W roli solistki wystąpiła Violetta Bielecka, Or­kiestrą Filharmonii Białostockiej dyrygował Mirosław Jacek Błaszczyk. Na 15-lecie Chóru, w 2002 roku, uka­zała się kolejna płyta z nagraniami m. in. „Pieśni kurpiowskich” St. Moryto oraz „Missa Brevis” W. A. Mozarta. Ostatnia płyta zespołu zawiera zarejestro­wany w 2005 roku utwór „Res Tua” Miłosza Bembinowa.

Płyta wydana z okazji 15-lecia chóruPłyta wydana z okazji 15-lecia chóru

 

Od marca 2012 roku Chór brał udział w wielu przedsięwzięciach artystycznych na terenie miasta Białegostoku i nie tylko. Był wykonawcą utworów wokalno-instrumentalnych: Joseph Haydn – Missa brevis St. Joannis de Deo (2014), Miłosz Bembinow – Magnificat (2017), a także współwykonawcą dzieł współczesnego polskiego kompozytora Miłosza Bembinowa: Amor vincit (2012) i Res tua (2013) oraz Jana Krutula Anioły (2015), Karla Jenkinsa The Armed Man „A Mass for peace” [Msza o pokój] (2017), Requiem (2018).

Poza działalnością koncertową Chór chętnie uczestniczy w konkursach i festiwalach muzycznych (od 2012 roku wybrane): 

 • złoty dyplom – I miejsce w kategorii chórów młodzieżowych oraz Nagroda Specjalna Wiceprezes Zarządu Głównego Federacji Caecilianum w VI Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy (2013), 
 • Grand Prix na II Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej „O Złotą Wstęgę Solczy” w Ejszyszkach (Litwa, 2013).
 • Złoty dyplom w kategorii chórów jednorodnych, Złoty dyplom w kategorii chórów młodzieżowych, Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii chórów jednorodnych, Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii chórów młodzieżowych, Puchar ufundowany przez Małgorzatę Handzlik (Posła do Parlamentu Europejskiego) i nagroda dla najlepszego chóru młodzieżowego, Puchar ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego, ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej i nagrodę za najciekawszą interpretację utworu o charakterze sakralnym: Marek Jasiński – Beatus vir w IX Międzynarodowym Festiwalu Chórów "Gaude Cantem" w Bielsko-Białej. (2013)
 • Złoty Dyplom i Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie muzyki dawnej Adrian Villaert – Vecchie letrose na XIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie (2014),
 • Złoty Dyplom w kategorii muzyka sakralna, Złoty Dyplom w kategorii folklor, Srebrny Dyplom w kategorii muzyka katalońska w IV Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Canco Mediterrania” w Lloret de Mar i Barcelonie (2014),
 • Grand Prix, Złoty dyplom, Nagroda dla najlepszego dyrygenta, Nagroda Katedry Chóralistyki i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy podczas „Warszawskiej Wiosny Chóralnej” – III Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia (2015),
 • Złoty Dyplom, Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie muzyki dawnej Tomas Louis de Victoria – Duo Seraphim, Nagroda specjalna za najlepszą technikę wokalną na XIV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie (2015),
 • Złoty Dyplom, Nagroda regulaminowa za najlepsze wykonanie kompozycji Feliksa Nowowiejskiego, Nagroda specjalna za najlepszą technikę wokalną na XV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie (2016),
 • Srebrny Dyplom w kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych, Złoty Dyplom w kategorii muzyka sakralna, Brązowy Medal w rywalizacji o Grand Prix, Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie utworu Claudio Monteverdiego, Nagroda Specjalna dla najlepszego dyrygenta podczas Claudio Monteverdi Choral Competition w Wenecji (2016),
 • Złoty Dyplom w kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych (najwyższa punktacja w kategorii), Złoty Dyplom w kategorii muzyka współczesna (najwyższa punktacja w kategorii), Nagroda Specjalna za najlepszą interpretację, I miejsce w rywalizacji o Grand Prix (najwyższa punktacja w konkursie, Grand Prix nie przyznano) w VII Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Kaunas Musica Religiosa” w Kownie (Litwa) (2017),
 • Złoty dyplom w kategorii chórów jednorodnych, Złoty dyplom w kategorii chórów kameralnych, Złoty dyplom w kategorii chórów młodzieżowych, Nagrodę Specjalną za najwyższą kulturę brzmienia, Nagrodę dla najlepszego dyrygenta w IV Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Muzyki Sakralnej „Carmen Fidei” w Łomży (2017), 
 • Grand Prix podczas XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. St. Ormińskiego w Rumi, miejsce:  Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi (2017),
 • Złoty Dyplom II miejsce – Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy w Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat 49. (2018), 
 • Złoty Dyplom (najwyższy level 3- outstanding) – II miejsce w „8th Liviu Borlan International Choir Festival and Competition”, Baia Mare (Rumunia) (2018), 
 • I miejsce, Puchar Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za kreację artystyczną na XXI Łódzkim Festiwalu Chóralnym „Cantio Lodziensis” (2018), 
 • Nagrodę Główną Festiwalu – GRAND PRIX w wysokości 10.000 zł, Złoty Dyplom, Nagrodę Przewodniczącego Rady Miasta Międzyzdroje, Nominację do tegorocznej edycji Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu w konkursie Muzyki Współczesnej oraz Złoty Dyplom, Nagrodę Główną Konkursu „Musica Sacra” – Bursztynową Aureolę Świętego Piotra Apostoła  w konkursie Musica Sacra w 54 Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej im. prof. Jana Szyrockiego w Międzyzdrojach (2019), 
 • Finalista konkursu,  I miejsce, Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie utworu muzyki współczesnej (Marcin Gumiela – Facta es Lux), Anna Olszewska otrzymała Nagrodę dla najlepszego dyrygenta w Ohrid Choir Festival w Macedonii Północnej (2019). 

Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku „Schola Cantorum Bialostociensis” jako laureat Grand Prix 54. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej im. prof. Jana Szyrockiego w Międzyzdrojach otrzymał nominację do udziału w Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu 2019, gdzie zdobył Wyróżnienie oraz Nagrodę za najlepsze wykonanie utworu poznańskiego kompozytora („Sobótka” Marka Raczyńskiego).

W 2014 roku we współpracy z Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup (ośrodkiem medialnym diecezji łomżyńskiej) chór zarejestrował utwory a cappella – płyta Śpiew jest mową aniołów ukazała się w jednym z egzemplarzy „Głosu Katolickiego” w Diecezji Łomżyńskiej w ilości 4000 egzemplarzy. 

W 2015 roku dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Białegostoku w ramach konkursu „Kultura dla obywateli” zespół zarejestrował i wydał płytę Bajeczna muzyka z piosenkami Disneya w opracowaniu na chór żeński i solistów. Autorami aranżacji było pięciu wybitnych muzyków, kompozytorów, współautorów czołowych muzycznych programów TV: Zuzanna Falkowska, Piotr Nazaruk, Krzysztof Herdzin, Adam Kosewski, Tomasz Szymuś. Płyta została wydana w liczbie 1000 egzemplarzy.

W 2017 roku dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Białegostoku w ramach projektu „Magnificat – muzyka duszy” zespół zarejestrował i wydał płytę Magnificat – muzyka duszy. Wykonawcy: Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku Schola Cantorum Bialostociensis, Marta Wróblewska – sopran, skrzypce I – Andrzej Jabłoński, skrzypce II – Paweł Dawidowicz, altówka – Jakub Grabe-Zaremba, wiolonczela – Szymon Stępka, kontrabas – Ryszard Wolicki, harfa – Urszula Nowakowska-Żwirdowska, instrumenty perkusyjne – Łukasz Zamaryka, dyrygent – Anna Olszewska, Miłosz Bembinow, firma nagraniowa: MEGAVOX, 2017, realizator nagrania – Piotr Grinholc, płyta z okazji Jubileuszu 30-lecia Chóru Żeńskiego Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku Scholi Cantorum Bialostociensis

Zespół bardzo chętnie podejmuje wyzwanie prawykonania utworów, skomponowanych nie tylko specjalnie dla Scholi Cantorum Bialostociensis, ale również tych, które z uwagi na trudności techniczne, wokalne nie zostały dotychczas zaprezentowane publiczności. 

Utwory, które chór prawykonał:

 • Artur Kroschel – Non ancora podczas Konkursu Grand Prix Polskiej Chóralistyki 2019 im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu, 01.12.2019
 • Marek Raczyński – Sobótka podczas Konkursu Grand Prix Polskiej Chóralistyki 2019 im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu, 01.12.2019 – nagroda za najlepsze wykonanie utworu kompozytora poznańskiego
 • Katarzyna Danel – Caeli enarrant gloriam Dei na chór a cappella wykonane podczas „Koncertu Muzyki Chóralnej” w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Artystycznej Muzyka chóralna – dokonania, perspektywy. Muzyka chóralna XX i XXI wieku, miejsce: Kościół pw. Św. Anny, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 Białystok, 1.04.2019 
 • Marcin Gumiela – Facta est lux na chór a cappella wykonane podczas „Koncertu Muzyki Chóralnej” w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Artystycznej Muzyka chóralna – dokonania, perspektywy. Muzyka chóralna XX i XXI wieku, miejsce: Kościół pw. Św. Anny, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 Białystok, 1.04.2019 
 • Michał Sławecki – Ave Maria na chór a cappella wykonane podczas „Koncertu Muzyki Chóralnej” w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Artystycznej Muzyka chóralna – dokonania, perspektywy. Muzyka chóralna XX i XXI wieku, miejsce: Kościół pw. Św. Anny, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 Białystok, 1.04.2019 
 • Marcin Łukaszewski – Ubi Caritas na chór a cappella wykonane na XXI Łódzkim Festiwalu Chóralnym „Cantio Lodziensis”, miejsce: Łódzki Dom Kultury, 18.11.2018
 • Zuzanna Koziej – Stabat Mater na chór a cappella wykonane podczas „Koncert Muzyki Chóralnej” w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Artystycznej Muzyka chóralna – dokonania, perspektywy. Muzyka chóralna XX i XXI wieku, miejsce: Kościół pw. Św. Anny, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 Białystok, 26.03.2018 
 • Miłosz Bembinow – Magnificat  na sopran, chór żeński i zespół instrumentalny wykonane podczas Koncertu Jubileuszowego z okazji 30-lecia działalności Chóru Żeńskiego Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku Scholi Cantorum Bialostociensis, miejsce: Pałac Branickich w Białymstoku, 04.12.2017 
 • Marcin Łukaszewski – Missa brevis cz. Kyrie, Sanctus wykonane podczas XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. St. Ormińskiego w Rumi, miejsce:  Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi, 21.10.2017 
 • Zuzanna Koziej – Stabat Mater, cz. VIII Virgo, virginum praeclara wykonane podczas XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. St. Ormińskiego w Rumi, miejsce:  Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi, 21.10.2017 
 • Alan Menken, David Zippel – Herkules – Od zera do bohatera arr. Tomasz Szymuś, podczas koncertu „Bajeczna muzyka” w Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku, 19.12.2015 
 • Elton John – Król lew (The Lion King) – Krąg życia arr. Piotr Nazaruk, podczas koncertu „Bajeczna muzyka” w Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku, 19.12.2015 
 • Alan Menken – Rogate Ranczo (Home on the Range) – Czy nastanie znów świt arr. Piotr Nazaruk, podczas koncertu „Bajeczna muzyka” w Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku, 19.12.2015 
 • Alan Menken – Pocahontas – Kolorowy Wiatr arr. Adam Kosewski, podczas koncertu 
 • w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy 08.12.2015 
 • Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez – Kraina lodu (Frozen) – Mam tę moc arr. Zuzanna Falkowska, podczas koncertu w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy 08.12.2015 
 • Phil Collins – Tarzan – Obcy jak ja arr. Adam Kosewski, podczas koncertu w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy 08.12.2015 
 • Alan Menken – Dzwonnik z Notre Dame (The Hunchback of Notre Dame) – Kiedyś arr. Piotr Nazaruk, podczas koncertu w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy 08.12.2015 
 • Matthew Wilder – Mulan – Zrobię mężczyzn z was arr. Adam Kosewski, podczas Koncertu z okazji Święta Szkoły w sali koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej 17.11.2015 
 • Frank Churchill/Frank Churchill, Larry Morey – Królewna Śnieżka (Snow White) – Heigh Ho / Someday My Prince Will arr. Krzysztof Herdzin, podczas Koncertu z okazji Święta Szkoły w sali koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej 17.11.2015 
 • G.D. Weiss L. Creatore, H. Peretti – Król lew (The Lion King) – The Lions Sleeps Tonight arr. Piotr Nazaruk, podczas Koncertu z okazji Święta Szkoły w sali koncertowej Opery 
 • i Filharmonii Podlaskiej 17.11.2015 
 • Miłosz Bembinow – Modlitwa „Ave Maria”, podczas XIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie 28-30.05.2015  

Zachęcamy do wysłuchania prezentacji chóru 

https://www.youtube.com/watch?v=Jbe-rgFRMkM 

 bip logo pomn2 grad

 

deklaracja2

 

Zespół Szkół Muzycznych
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku