Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku
organizuje w formie bezpłatnych konsultacji z kształcenia słuchu, kurs przygotowawczy
do egzaminów wstępnych do szkół muzycznych drugiego stopnia.


Na konsultacjach realizowane będą zagadnienia słuchowe w korelacji z wiadomościami z zasad muzyki - budowa i słuchowe rozpoznawanie:

-      interwałów,

-      trójdźwięków w przewrotach

-      D7 w postaci zasadniczej

-      interwałów charakterystycznych /wraz z rozwiązaniem/

-      tetrachordów gam dur i moll

Szczególny nacisk położony zostanie na ćwiczenia kształcące pamięć i wyobraźnię muzyczną, prowadzące w rezultacie do umiejętności zapisu różnych typów dyktand, które wystąpią na egzaminie wstępnym do naszej szkoły /dyktando pamięciowe, jednogłosowe i rytmiczne.


Zajęcia będą prowadzić pedagodzy uczący kształcenia słuchu.


Terminy konsultacji w roku szkolnym 2016/2017:

3 grudnia 2016 roku

14 stycznia, 18 lutego, 4 marca, 8 kwietnia, 13 maja 2017 roku


Zajęcia odbywać się będą w terminach jak wyżej – w godz. 10.00 – 11.30

Miejscem konsultacji będzie budynek Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku –  ul. Podleśna 2 (informacja na portierni). 


Telefon kontaktowy:
sekretariat PSM I  st. – tel. (85) 740 38 95
sekretariat OSM II st. i PSM II st. tel. (85) 740 38 94 lub (85) 7416509.

 

 

 

bip logo pomn2 grad

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Muzycznych
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku