gotowe obiekty 20141029 1916974140Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia wchodzi w skład
Zespołu Szkół Muzycznych
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku.
 
W OSM II st. prowadzone jest nauczanie w cyklu sześcioletnim na Wydziale Instrumentalnym i Rytmiki. 
Uczniowie uczą się gry na następujących instrumentach: 
fortepian
organy
klawesyn

akordeon
skrzypce
altówka
wiolonczela
kontrabas
gitara
harfa
flet
obój
klarnet
saksofon
fagot
trąbka
puzon
waltornia
tuba
perkusja
Cele kształcenia w OSM II st.
1. Rozwijanie zdolności i umiejętności muzycznych uczniów w stopniu pozwalającym na czynną działalność zawodów.
2. Przygotowanie uczniów do podjęcia studiów muzycznych.
3. Przygotowanie uczniów do aktywnej działalności na rzecz kultury muzycznej.
4. Przygotowanie uczniów do egzaminów: ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego.

 

 bip logo pomn2 grad

 

deklaracja2

 

Zespół Szkół Muzycznych
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku