Internat Zespółu Szkół Muzycznych
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku 


ul. Podleśna 2
15-227 Białystok

Kierownik tel. 85 7403881
Stołówka tel. 85 7403884
Portiernia tel. 85 7403880
internat@muzykbial.pl

 

bip logo pomn2 grad

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Muzycznych
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku