Internat Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku

arrow
arrow

Aktualnie całodobową opiekę wychowawczą sprawuje kadra:

 

Kierownik internatu: mgr Agnieszka Dudzik
Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek Pedagogika,
specjalność Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza, 
Studia Podyplomowe w zakresie Socjoterapii - Uniwersytet Warszawski, 
Studia Podyplomowe z zarządzania placówkami oświatowymi - Akademia Muzyczna w Łodzi, 
Studia Podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im.Stanisława Staszica w Białymstoku,

Kurs "Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i grupie rówieśniczej" - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku.

 

Wychowawcy:

mgr Beata Frach
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek Pedagogika, specjalność Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza,
Dwuletni instruktorski kurs kwalifikacyjny z arteterapii – specjalność plastyka - Narodowe Centrum Kultury; 
Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej - WOAK Białystok,
Studia Podyplomowe w zakresie Resocjalizacji w Środowisku Otwartym - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii,
Instruktor Dyscypliny Sportu w dziedzinie  Kulturystyka - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu,
Uprawnienia sędziego sportowego III-ej klasy państwowej w Kulturystyce i Fitness - Polski Związek Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego w Warszawie.

mgr Eugenia Gałczyńska
Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek Pedagogika, specjalność Kulturalno-Oświatowa, 
Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej - Uniwersytet w Białymstoku.

mgr Małgorzata Gawełko
Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek Pedagogika, specjalność Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza, 
Studia Podyplomowe w zakresie Socjoterapii - Uniwersytet w Białymstoku,
Akademia Rodziców - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku,
"Drugi Elementarz - czyli program 7 kroków" - Fundacja ETOH Centrum Edukacji Profilaktyki i Rehabilitacji w Warszawie.

mgr Anna Kobeszko
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek Pedagogika, specjalność Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza, 
Studia Podyplomowe w zakresie Socjoterapii - Uniwersytet w Białymstoku, 
Kurs instruktora rekreacji ruchowej o specjalności fitness - Polska Akademia Sportu w Warszawie,
Kurs "Profilaktyka szkolna w zakresie zachowań ryzykownych młodzieży" - Wydział Spraw Społecznych Referat Zdrowia Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

mgr Izabela Stachura
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 

kierunek Pedagogika, specjalność Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza,
Studia podyplomowe w zakresie Mediacji Sądowych- Uniwersytet w Białymstoku,
Szkolenie z psychoterapii na poziomie podstawowym z wykorzystaniem Metody Interwencji Kryzysowej - Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 
Kurs " Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Opiekun nocny: mgr Elżbieta Kazberuk
mgr pedagogiki i psychologii

 

 

bip logo pomn2 grad

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Muzycznych
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku