Projekt nr POIS. POIS.11.03.00-00-040/12-00:

„Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych im.I.Paderewskiego w Białymstoku – Etap II” 
został zrealizowany w ramach:

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
Priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe,
Działania 11.3 Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego,

Sewis POIiŚ - www.pois.gov.pl

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wartość całkowita umowy: 18 016 401,39 zł
Wysokość dofinasowania przez UE: 15 025 710,43

Podstawowy zakres projektu: 
- wzrost powierzchni budynku „B" do 1 875,71m2 poprzez rozbudowę i nadbudowę o jedną kondygnację, 
- rozbudowa budynku „A" poprzez wzniesienie dwukondygnacyjnego obiektu o powierzchni 1613,6m2, 
- zakup wyposażenia do budynku „A” i „B” w postaci mebli i instrumentów,
- wyposażenie Auli Koncertowej w wysokiej jakości sprzęt multimedialny, oświetleniowy i nagłaśniający.

Cele i korzyści: 
- poprawienie warunków dydaktycznych zajęć indywidualnych poprzez zwiększenie ilości sal, 
- poprawienie warunków realizacji zajęć dużych zespołów (np orkiestr szkolnych),
- dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
- poprawienie warunków socjalnych pracowników obsługi, wydzielenie pomieszczeń szatni itd.,
- wzrost zainteresowania ofertą dydaktyczną szkoły,
- wzrost zainteresowania ofertą koncertową młodzieży,
- współpraca ze szkołami na Litwie, Białorusi, Norwegii.

 

Obiekty oddane do użytkowania w dniu 23.08.2014 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bip logo pomn2 grad

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Muzycznych
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku