„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury”

logo

Zespół Szkół Muzycznych im.I.Paderewskiego w Białymstoku
w dniu 6 czerwca 2018 roku otrzymał dofinansowanie
z

Programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego
w wysokości 230.000,00  
na zadanie:

„Remont dachu budynku Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im.I.Paderewskiego w Białymstoku”.

 

bip logo pomn2 grad

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Muzycznych
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku