WYNIKI

XII BIAŁOSTOCKIEGO FESTIWALU MŁODYCH ORGANISTÓW

21-22 października 2015 r.

    

Jury w składzie:

Przewodniczący – prof. Elżbieta Karolak (AM w Poznaniu)
Członek – ad. dr hab. Jarosław Wróblewski (UMFC w Warszawie)
Członek – ad. dr hab. Bartosz Jakubczak (UMFC w Warszawie)
Członek – ad. dr Michał Dąbrowski
Sekretarz jury – mgr Krystyna Rosłan (ZSM w Białymstoku)

postanowiło przyznać:

W grupie młodszej:

I miejsce:

Artur Szczepkowski kl. II PSM I i II st. w Suwałkach – naucz. Ewa Wołczek (22 pkt.)

II miejsce (ex aequo):

Mateusz Aramowicz kl. II PSM II st. w Białymstoku – naucz. Józef Kotowicz (21,50 pkt.)

Miriam Salamon kl. III PSM I i II st. w Suwałkach – naucz. Ewa Wołczek (20,75 pkt.)

III miejsce:

Krzysztof Malik kl. II PSM II st. w Opolu – naucz. Lucyna Glezner-Sun (20,00 pkt.)

W grupie starszej:   

I miejsce (ex aequo):

Olgierd Wysocki kl. VI PSM I i II st. w Olsztynie – naucz. Iwona Pietkiewicz (23,625 pkt.)

Maciej Lewandowicz kl. V PSM II st. we Wrocławie – naucz. Piotr Rojek (23,375 pkt.)

Marcin Knura kl. V PSM I i II st. w Rybniku – naucz. Elżbieta Włosek-Żurawiecka (23,125 pkt.)

II miejsce (ex aequo):

Sebastian Kuczyński kl. IV PSM I i II st. w Suwałkach – naucz. Ewa Wołczek (21,5 pkt.)

Patrycja Knapik kl. VI Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej II st. w Krakowie – naucz. Maciej Banek (21 pkt.)

III miejsce (ex aequo):

Dominik Kaczmarek kl. IV PSM II st. w Poznaniu – naucz. Zbigniew Radowski (20,75 pkt.)

Katarzyna Maciejewska kl. V PSM I i II st. w Rybniku – naucz. Stanisław Pielczyk (20,25 pkt.)

Paweł Bogdanowicz kl. VI OSM II st. w Białymstoku – naucz. Józef Kotowicz (20 pkt.)

Wyróżnienie:

Justyna Sobala kl. V PSM II st. w Opolu – naucz. Lucyna Glezner-Sun (19,375 pkt.)

Joanna Rosicka kl. V PSM II st. w Opolu – naucz. Lucyna Glezner-Sun (18 pkt.)

Jury przyznało dyplomy uznania za przygotowanie uczniów do festiwalu wszystkim nauczycielom nagrodzonych uczestników.

 

bip logo pomn2 grad

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Muzycznych
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku