X Białostocki Festiwal Młodych Organistów

  

Wyniki

X BIAŁOSTOCKIEGO FESTIWALU MŁODYCH ORGANISTÓW

26 września 2013 r.

  

Jury w składzie:

  1. Przewodniczący – prof. Elżbieta Karolak (AM w Poznaniu)
  2. Członek – ad. dr Jarosław Wróblewski (UMFC w Warszawie)
  3. Członek – ad. dr Bartosz Jakubczak (UMFC w Warszawie)
  4. Członek – wykł. Michał Dąbrowski (UMFC w Warszawie)
  1. Sekretarz jury – mgr Krystyna Rosłan (ZSM w Białymstoku)

przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

W grupie młodszej:

I miejsce:

Bogdan Bartłomiej kl. III PSM I i II st. w Suwałkach – naucz. Ewa Wołczek

II miejsce (ex aequo):

Lewoc Magdalena kl. III PSM I i II st. w Suwałkach – naucz. Ewa Wołczek

Jurgielewicz Karol kl. III OSM II st. w Białymstoku – naucz. Józef Kotowicz

III miejsce (ex aequo):

Sobala Justyna kl. II PSM II st. w Opolu – naucz. Lucyna Glezner-Sun

Rosicka Joanna kl. III PSM II st. w Opolu – naucz. Lucyna Glezner-Sun

W grupie starszej:   

I miejsce:

Pietrzak Tomasz kl. IV OSM II st. w Białymstoku – naucz. Józef Kotowicz

II miejsce:

Obrycka Julia kl. IV PSM II st. w Białymstoku – naucz. Maria Terlecka

III miejsce:

Bogdanowicz Paweł kl. IV OSM II st. w Białymstoku – naucz. Józef Kotowicz 

Wyróżnienie za wykonanie utworu J. Kromolickiego:

Gładkowska Magdalena kl. IV PSM II st. w Białymstoku – naucz. Ewa Karpowicz 

Dyplomy uznania nauczycielom za przygotowanie laureatów X Białostockiego Festiwalu Młodych Organistów:

          Ewie Wołczek

          Marii Terleckiej

          Lucynie Glezner-Sun

          Ewie Karpowicz

          Józefowi Kotowiczowi

 

bip logo pomn2 grad

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Muzycznych
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku