Wpłaty na Fundusz Muzyczny i za wypożyczony instrument można dokonać w sekretariacie szkoły lub na konto:

Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku
NBP O/O Białystok
Nr konta: 22 1010 1049 0014 0113 9134 0000

Przy wpłatach na konto należy należy podać tytuł wpłaty, nazwisko i imię ucznia, nazwę szkoły (Filia PSM I st.) i cel wpłaty:
- fundusz muzyczny
- wypożyczenie instrumentu 

INSTRUMENT - według cennika


Wpłaty na RADĘ RODZICÓW Filii PSM I stopnia przyjmowane są w dniach:

poniedziałek 8.00-16.00 Budynek B pokój B5
wtorek 8.00-16.00 Budynek B pokój B5
środa 8.00-16.00 Budynek B pokój B5 - od godz. 16.00-18.00 sekretariat pokój C-35 (parter)
czwartek 8.00-16.00 Budynek B pokój B5 - od godz. 16.00-18.00 sekretariat pokój C-35 (parter)
piątek 8.00-16.00 Budynek B pokój B5

 

bip logo pomn2 grad

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Muzycznych
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku