Wpłaty na Fundusz Muzyczny i za wypożyczony instrument można dokonać w sekretariacie szkoły lub na konto:

Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku
NBP O/O Białystok
Nr konta: 22 1010 1049 0014 0113 9134 0000

Przy wpłatach na konto należy należy podać tytuł wpłaty, nazwisko i imię ucznia, nazwę szkoły (Filia PSM I st.) i cel wpłaty:
- fundusz muzyczny
- wypożyczenie instrumentu 

INSTRUMENT - według cennika


Wpłaty na RADĘ RODZICÓW Filii PSM I stopnia
można dokonywać w pokoju C-35 (parter)
poniedziałek 9.00-16.00
środa 12.00-18.00
czwartek 12-19.00


 

bip logo pomn2 grad

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Muzycznych
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku