Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury”

Zespół Szkół Muzycznych im.I.Paderewskiego w Białymstoku
w dniu 24 kwietnia 2019 roku otrzymał dofinansowanie
w wysokości 180.000,00 zł
z

Programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego
na zadanie:

„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ZSM im.I.Paderewskiego w Białymstoku”

Zespoły Muzyczne ZSM

Projekt Unijny - Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych im.I.Paderewskiego w Białymstoku - Etap II.

Projekt Unijny - Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych im.I.Paderewskiego w Białymstoku - Etap II.

Projekt Unijny - Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych
im. I. Paderewskiego w Białymstoku - Etap II.

Finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych

Polsko-Norweski
Inkubator Muzyczny

arrow
arrow

 

bip logo pomn2 grad

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Muzycznych
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku